Aldrig värt att stå utan försäkring

För de allra flesta människor krävs flera försäkringar som täcker en lång rad olika områden: till exempel hemförsäkring, bilförsäkring, villaförsäkring och så vidare. Därmed är det också onekligen så att
kostnaderna för försäkringar sammantaget kan bli kännbara för ekonomin.

Därför kan det vara värt att påminna om att det aldrig är värt att stå utan heltäckande försäkring för bostad, fordon och liknande. Skulle man falla för frestelsen att spara in premien blir konsekvenserna ödesdigra om man sedermera råkar ut för något där objekten förstörs helt eller delvis – och det saknas inte på något vis exempel på människor som fått sin privatekonomi fullständigt förstörd på grund av att de varit för snåla för att kosta på sig en riktig försäkring.

Man skall också komma ihåg att många gången tecknar man onödiga försäkringar som ibland täcks av t ex hemförsäkringen eller en försäkring som följer med ett kreditkort. Exempel på sådana försäkringar kan vara diverse tilläggsförsäkringar man tecknad i samband med att man köper en resa.

Därmed givetvis inte sagt att man inte kan ta ekonomiskt övervägda beslut när man tecknar en försäkring. Precis som på många andra områden så är det även med försäkring så att det inte på något vis är så att dyrast alltid är bäst. Tvärtom kan man spara mycket pengar på att jämföra försäkringar och sortera ut de som är bäst utifrån innehåll och pris, och sedan betala dessa nya lägre premier under många år framöver!